Pobyt stały w Danii

Po upłynięciu 5 lat legalnego pobytu w Danii zgodnie z przepisami UE możesz ubiegać się o zaświadczenie uprawniające do pobytu nieograniczonego (stałego). Możesz złożyć wniosek do urzędu administracji państwowej Statsforvaltningen na miesiąc przed upłynięciem 5-letniego pobytu w Danii. Aby ubiegać się o zaświadczenie uprawniające do pobytu nieograniczonego, należy wypełnić ansøgningsblanket OD1. Pamiętaj, aby w formularzu, na dole strony drugiej, oznaczyć krzyżykiem rubrykę wniosek o pobyt stały.

Do wniosku należy załączyć kopię paszportu lub międzynarodowego dokumentu tożsamości, jedną fotografię paszportową (dwie dla obywateli państw nienależących do UE/EOG).  Należy ponadto załączyć dokumenty potwierdzające legalny pobyt w Danii w ciągu 5 następujących po sobie lat. Legalny pobyt to taki, w którym nieprzerwanie beneficjent spełniał co najmniej jeden warunek pobytu zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie pobytu. Poniżej znajdują się przykłady dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla oceny Twoich podstaw pobytu w ciągu 5 lat.

Jeżeli beneficjent był pracownikiem najemnym, należy załączyć:

  • Zeznania podatkowe za 5 lat. 
  • Kopie ewentualnych wypowiedzeń umów pracy i potwierdzenie zgłoszenia do urzędu pracy (jeżeli istniały okresy bezrobocia).   

Jeżeli beneficjent był studentem, należy załączyć:

  • Zeznania podatkowe za 5 lat.

Jeżeli pobyt uzasadniony był statusem osoby samowystarczalnej, posiadającej dostateczne zasoby, należy załączyć:

  • Zeznania podatkowe za 5 lat. 

Jeżeli pobyt uzasadniony był statusem członka rodziny, należy załączyć:

  • Potwierdzenie, że Twój członek rodziny spełnił jeden lub kilka powyższych warunków w okresie 5 lat.
  • Jeżeli członek Twojej rodziny posiada już zaświadczenie uprawniające do pobytu stałego zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie pobytu, wystarczy tylko przedłożyć ten dokument. 

Jeżeli istniały inne podstawy pobytu niż wymienione powyżej, należy załączyć na to dokument.

Jeżeli zmieniała się podstawa pobytu w ciągu okresu pobytu w Danii, należy dostarczyć dokumentację tych podstaw pobytu.

Jeżeli posiadasz dzieci, które również przebywały legalnie w Danii w okresie 5 lat, możesz również ubiegać się o prawo stałego pobytu dla nich. Dla każdego dziecka należy wypełnić odrębny wniosek, do którego dołącza się fotografię paszportową i kopię paszportu/dokumentu tożsamości.

Jeżeli Twoje dzieci nie mają ukończonych 5 lat, a przebywały legalnie w Danii od urodzenia, możesz ubiegać się o zaświadczenie uprawniające do pobytu stałego równolegle do procedury rozpoczętej w Twojej sprawie. Dla każdego dziecka należy wypełnić odrębny wniosek, do którego dołącza się fotografię paszportową i kopię paszportu/dokumentu tożsamości.

Uwaga! Szczególne przepisy dotyczą osób, których pobyt w Danii opierał się na przepisach UE dotyczących członków rodziny obywatela Danii. Jeżeli Twój pobyt w Danii był uzasadniony powyższym i jeżeli ubiegasz się o prawo do pobytu stałego/nieograniczonego czasowo, więcej informacji i formularz wniosku (OD2/D) znajdziesz her.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English