UstaUstanie prawa pobytu

EU-Ophold_Europakort

Jeżeli te warunki, które stanowiły podstawę wydania Twojego zaświadczenia zarejestrowania pobytu obywatela UE, nie są już spełnione, urząd administracji państwowej Statsforvaltningen może podjąć decyzję o utracie prawa pobytu.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów sytuacji, które mogą prowadzić do utraty prawa pobytu:  

 • Byłeś pracownikiem najemnym, ale w tej chwili nie masz pracy, ponieważ
  - złożyłeś/złożyłaś wypowiedzenie lub z Twojego powodu nastąpiło wypowiedzenie,
  - miałeś/miałaś umowę o pracę na czas określony, który upłynął,
  - nie zgłosiłeś/nie zgłosiłaś się do urzędu pracy Jobcenter jako poszukujący/poszukująca pracy natychmiast po zakończeniu zatrudnienia lub nie widniejesz jako osoba zgłoszona

 

 • Studiowałeś/studiowałaś w instytucji uznanej lub finansowanej przez państwo duńskie, ale
  - przerwałeś/przerwałaś studia,
  - zakończyłeś/zakończyłaś studia. 

 

 • Posiadasz prawo pobytu jako osoba samowystarczalna (osoba posiadająca dostateczne zasoby), ale
  - nie możesz już się utrzymać,
  - osoba, która odpowiadała za Twoje utrzymanie, nie może lub nie chce Cię dłużej utrzymywać. 

 

 • Masz prawo pobytu jako członek rodziny, a
  - członek Twojej rodziny nie jest już pracownikiem najemnym,
  - członek Twojej rodziny nie może Cię dłużej utrzymywać,
  - rozwiodłeś/rozwiodłaś się z osobą, z którą przystępowałeś/przystępowałaś do procedury łączenia rodzin,
  - już nie mieszkasz ze swoim konkubentem, z którym przeprowadzono procedurę łączenia rodzin.  

 

Jeżeli zmieniła się podstawa pobytu, należy złożyć do urzędu Statsforvaltningen wniosek o nowe zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE.

Jeżeli beneficjent otrzymał pobyt stały w Danii, prawo to zwykle ustaje, gdy opuści on Danię na dłużej niż 2 lata. 

Urząd Statsforvaltningen, z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia od innego urzędu, może rozpocząć procedurę kontrolną w celu wyjaśnienia, czy nadal spełniasz warunki przyznanego Ci prawa pobytu. W każdym przypadku zostanie dokonana szczególna i indywidualna ocena okoliczności w danej sprawie i zawsze istnieje możliwość składania uwag przed wydaniem decyzji w sprawie prawa pobytu.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English