Odwołania

Tilsynet_lup

Od decyzji urzędu administracji państwowej Statsforvaltning odmawiającej wydania dokumentu pobytowego UE, przedłużenia terminu ważności prawa pobytu lub uwzględnienia jakiegokolwiek innego wniosku przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Odwołania należy kierować na adres:

euophold@statsforvaltningen.dk

lub

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Aby odwołanie mogło mieć skutek, musi zawierać informacje, które pozwolą na ponowne otwarcie i rozpatrzenie sprawy. Jeśli zaskarżona decyzja nie zostanie uchylona, sprawa wraz z całą dokumentacją zostanie przekazana do rozpatrzenia przez duński urząd imigracyjny Udlændingestyrelse.

Jeśli odwołanie zostanie wniesione w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia otrzymania decyzji, stronie skarżącej i przebywającej na terenie Danii przysługuje prawo do pozostania w Danii do momentu rozpatrzenia odwołania.

Informacje dotyczące możliwości wniesienia odwołania zostaną również podane w treści wydanej decyzji.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English