Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE %gt; Czy tracę prawo pobytu po wyjeździe?

Czy tracę prawo pobytu po wyjeździe?

Odpowiedź na to pytanie zależna jest od tego, czy przed wyjazdem beneficjent uzyskał prawo do pobytu stałego oraz jak długo trwać będzie pobyt za granicą.

Więcej informacji o procedurze i warunkach uzyskania prawa pobytu stałego zgodnie z przepisami UE her.

Nie mam prawa pobytu stałego

Jeżeli beneficjent nie uzyskał prawa pobytu stałego, prawo pobytu ustaje w momencie zmiany miejsca zwykłego pobytu na inny kraj. Urząd Statsforvaltningen nie może potwierdzić prawa pobytu lub udzielić odstępstwa od anulowania prawa pobytu, jeżeli nie jest to prawo pobytu stałego.

Mam prawo pobytu stałego

Opuszczenie Danii na krócej niż 2 lata: Jeżeli posiadasz prawo pobytu stałego, możesz przebywać poza terytorium Danii do 2 lat, nie tracąc tych uprawnień. Po ponownym wjeździe i rejestracji adresu w rejestrze CPR gmina Twojego miejsca zamieszkania poprosi urząd Statsforvaltningen o potwierdzenie przysługującego Ci prawa pobytu.

Należy zwrócić uwagę, że potwierdzenia można używać tylko, jeżeli miejsce zwykłego pobytu było za granicą i gdy beneficjent wymeldował się z rejestru CPR w Danii. Jeżeli wybierasz się za granicę, np. na urlop, Twój adres nie zostaje wyrejestrowany z CPR i nie potrzebujesz potwierdzenia.

Opuszczenie Danii na dłużej niż 2 lata: Jeżeli posiadasz prawo do pobytu stałego i zamierzasz zmienić miejsce pobytu poza terytorium Danii na dłużej niż 2 lata, jednak planujesz powrót do Danii, w szczególnych przypadkach możliwe jest odstępstwo od zwykłej procedury, a prawo pobytu nie zostanie anulowane.

Składając wniosek, należy załączyć dokumenty uzasadniające pobyt poza terytorium Danii i zaznaczyć termin planowanego pobytu za granicą. Urząd Statsforvaltningen, zależnie od okoliczności, może udzielić odstępstwa od cofnięcia uprawnień do 2 lat (poza tymi 2 latami, podczas których będziesz przebywać za granicą).

Wniosek o odstępstwo od cofnięcia uprawnień lub potwierdzenie prawa pobytu

Jeżeli posiadasz prawo pobytu stałego, możesz ubiegać się o potwierdzenie prawa pobytu lub odstępstwo od upłynięcia przed terminem opuszczenia kraju lub wtedy, gdy jesteś już za granicą, lub po zakończeniu pobytu zagranicznego i po powrocie do Danii.

Przy składaniu wniosku o potwierdzenie prawa pobytu stałego (gdy posiadasz prawo pobytu stałego, a wyjazd za granicę jest krótszy niż 2 lata) możesz użyć tego skema D1.

Po Twoim powrocie do Danii, jeżeli nie upłynęły 2 lata nieobecności, i po ustaleniu miejsca zwykłego pobytu urząd Statsforvaltningen poinformuje Cię listownie o tym, że Twoje prawo pobytu nie ustało.

Przy składaniu wniosku o odstępstwo od ustania prawa pobytu stałego (gdy posiadasz prawo pobytu stałego, a wyjazd za granicę jest krótszy niż 2 lata), możesz użyć tego skema D2.

Urząd Statsforvaltningen poinformuje Cię listownie o tym, czy wniosek został zatwierdzony. Jeżeli wniosek nie zostanie zatwierdzony, otrzymasz decyzję z uzasadnieniem oraz pouczenie o możliwości zaskarżenia decyzji przed Służbami Imigracyjnymi (Udlændingestyrelsen).´

Jeżeli otrzymasz potwierdzenie odstępstwa od ustania prawa lub potwierdzenie prawa pobytu, pismo to przedstaw w biurze obsługi mieszkańców w swojej gminie.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English