Więcej informacji

FAQ

Tu znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania dotyczące zarejestrowania pobytu obywatela UE her.

Przydatne linki

Nyidanmark – hjemmeside for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Study in Denmark

Europa-kommissionen

Przepisy prawne

EU-opholdsbekendtgørelsen

Vejledning om EU-opholdsbekendtgørelsen – Informacja Służb Imigracyjnych dla Statsforvaltningen o prowadzeniu spraw zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie pobytu (główne prawo do swobodnego przepływu)

Vejledning om familiesammenføring med dansk statsborger – Powiadomienie Służb Imigracyjnych dla Statsforvaltningen o prowadzeniu spraw dot. wniosków o łączenie rodzin zgodnie z prawem UE, dla której punktem referencyjnym jest obywatel Danii (poboczne prawo do swobodnego przepływu

Opholdsdirektivet

Udlændingeloven  

Jeżeli masz pytania w sprawie pobytu w UE oraz dokumentów pobytowych dot. kwestii, które nie zostały wyjaśnione na tych stronach, zadzwoń na telefon dyżurny w Statsforvaltningen 72 56 70 36.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English