Forside %gt; Andre områder %gt; Fremtidsfuldmagt %gt; Tilsyn med fremtidsfuldmægtigen

Tilsyn med fremtidsfuldmægtigen

Offentligt tilsyn

Statsforvaltningen fører et såkaldt hvilende tilsyn. Det betyder, at Statsforvaltningen kan starte en tilsynssag, hvis Statsforvaltningen ved en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på forhold, som må antages at være i strid med fuldmagtsgivers interesser.

Statsforvaltningen kan på baggrund af en tilsynssag om nødvendigt sætte fremtidsfuldmagtsforholdet ud af kraft. Eller Statsforvaltningen kan pålægge fremtidsfuldmægtigen f.eks. at føre regnskab og foretage eller undlade at foretage bestemte dispositioner.

Privat tilsyn

Som fuldmagtsgiver kan du udpege et privat tilsyn. Tilsynspersonen kan f.eks. være en advokat, en revisor eller en person, som du (fuldmagtsgiver) i øvrigt har tillid til.

Tilsynet og dets omfang skal være nærmere fastlagt i fremtidsfuldmagten. Det kan f.eks. bestemmes, at fremtidsfuldmægtigen skal rådføre sig med det private tilsyn i forhold til bestemte dispositioner, eller at tilsynet skal godkende visse dispositioner, f.eks. gavedispositioner. Det kan også bestemmes, at fremtidsfuldmægtigen skal aflægge regnskab over for tilsynet.

Det private tilsyn kan foretage indberetning til Statsforvaltningen, hvis tilsynet mener, at der er grundlag for at indlede en egentlig tilsynssag. Hvis det er bestemt i fremtidsfuldmagten, kan tilsynet desuden helt eller delvist tilbagekalde en fremtidsfuldmagt. Tilsynets eventuelle tilbagekaldelse af fuldmagten skal ske over for Statsforvaltningen, som tinglyser tilbagekaldelsen i Personbogen.

Du kan læse mere om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, pkt. 9.2.Til toppen af siden
Senest opdateret 30. aug 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English