Forside %gt; Blanketter %gt; Værgemål %gt; Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter.

Det er først efter ikraftsættelsen, at fremtidsfuldmagten får virkning.

Det er Statsforvaltningen, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Ikraftsættelsen sker ved, at fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen søger herom.

Blanket til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt (pdf)

Flere fremtidsfuldmægtige

Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, skal de sammen søge om ikraftsættelse, hvilket bl.a. betyder, at de alle skal underskrive ikraftsættelsesblanketten.

Lægeerklæring

Sammen med ansøgningen om ikraftsættelse skal der indsendes en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold.

Blanket til lægeerklæring til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt (pdf)

Kun i ganske særlige tilfælde kan Statsforvaltningen se bort fra dette krav. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold på anden måde er dokumenteret.

Lægeerklæringen kan indhentes ved, at fremtidsfuldmægtigen sammen med fuldmagtsgiver retter henvendelse til fuldmagtsgivers praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge.

Fremtidsfuldmægtigen kan som udgangspunkt ikke indhente lægerklæringen uden at inddrage fuldmagtsgiveren.

Hvorvidt det er nødvendigt, at fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtigen sammen møder op i konsultationen hos lægen, er op til lægen at vurdere.

Du kan læse mere om lægeerklæringen i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, pkt. 8.2.

Hvis du er fritaget fra digital post

Hvis du er fritaget fra kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret (fysisk) fremtidsfuldmagt.

En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal indgives ved et personligt møde i Statsforvaltningen.

Blanket til stamoplysninger ved oprettelse af fremtidsfuldmagt (pdf)

Gebyr

I forbindelse med ansøgningen om ikraftsættelse skal der betales et gebyr til Statsforvaltningen. Gebyret skal være betalt, inden Statsforvaltningen begynder at behandle ansøgningen. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Gebyret er på 1.010 kr.

Læs mere om gebyr, og hvordan du betaler

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English