Forside %gt; Om Statsforvaltningen %gt; Databeskyttelsespolitik %gt; Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Har du en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Pasoplysninger
 • Kørekortoplysninger
 • Lønoplysninger
 • Erhverv
 • Stilling
 • Ansættelsesforhold
 • Sociale forhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Race
 • Etnisk oprindelse
 • Religiøs overbevisning
 • Filosofisk overbevisning
 • Strafbare forhold

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Den anden forælder
 • Din ægtefælle
 • Dit barn/børn
 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge mv.
 • Politiet

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Den anden forælder
 • Din ægtefælle
 • Dit barn/børn
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre
 • Sygehuse, egen læge mv.
 • Politiet

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling. Det vil fx være til:

 • Den forælder/sagspart, der har bopæl i udlandet
 • Grønland
 • Færøerne
 • Udenlandske ambassader
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English