Forside %gt; Om Statsforvaltningen %gt; Databeskyttelsespolitik %gt; Værgemål og fremtidsfuldmagter

Værgemål og fremtidsfuldmagter

Har du en sag om værgemål eller om en fremtidsfuldmagt:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer på værgen
 • Årsopgørelse
 • Formueforhold
 • Sociale forhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn/søskende/forældre
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Dine pårørende
 • Din værge
 • Fremtidsfuldmægtigen
 • Offentlige myndigheder fx Skat, kommuner, domstole
 • Sygehuse, egen læge mv.

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Dine pårørende
 • Din værge
 • Sygehus, egen læge mv.
 • Forvaltningsafdeling i pengeinstitut
 • Offentlige myndigheder 
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English