Forside %gt; Om Statsforvaltningen %gt; Databeskyttelsespolitik %gt; Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Har du en sag om udpegning af en repræsentant til uledsagede mindreårige asylansøgere:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Familiemæssige oplysninger fx forældre
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger
 • Race
 • Etnisk oprindelse
 • Religiøs overbevisning

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Dansk Røde Kors
 • Offentlige myndigheder fx Udlændingestyrelsen

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Det barn, der får udpeget en repræsentant
 • Offentlige myndigheder
 • Offentligt tilgængelige registre
 • Dansk Røde Kors
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English