Navnesager

Har du en sag om navne:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Seksuelle forhold eller orientering (i de tilfælde, hvor navneskift er begrundet i transseksualitet)
 • Etnisk oprindelse (det kan have betydning, hvilken navnetradition der er i oprindelseslandet)

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Forældre (når det drejer sig om navneskifte hos børn)
 • Dit barn/børn (børn skal i visse tilfælde afgive erklæring til det ønskede navneskifte)
 • Offentligt tilgængelige registre

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre
 • Sygehuse, egen læge mv. (når navneskiftet er begrundet i transseksualitet, skal der indhentes en lægeerklæring)
 • Politiet (hvis navnelovens regler om navngivning (nyfødte) ikke overholdes)
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English