Indfødsret

Har du en sag om indfødsret eller statsborgerskab:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Pasoplysninger (i de sager, hvor det efter lovgivningen er krævet)
 • Statsborgerskab
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Etnisk oprindelse (fødselssted og forældrenes statsborgerskab)
 • Statsborgerskab
 • I nogle sager skal indhentes straffeattest hos politiet

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre – også i udlandet (bopælslandet)
 • Politiet

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling. Det vil fx være til følgende:

 • Udenlandske myndigheder i de lande, der ikke anerkender dobbelt statsborgerskab, eller som ønsker underretning.
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English