Faderskab

Har du en sag om faderskab og medmoderskab:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Alder
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Civilstand
 • Nationalitet
 • CPR-nummer/evt. pas nummer
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Race
 • Etnisk oprindelse
 • Behandling af genetiske data med det entydige formål at identificere en fysisk person
 • Helbredsoplysninger

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Den anden forælder
 • Ægtefælle/samlever
 • Mulige fædre
 • Barn/børn (oplysninger om barnets dna-profil)
 • Offentlige myndigheder
 • Offentligt tilgængelige registre (CPR)
 • Sygehuse, egen læge og retsgenetisk afdeling
 • Politiet
 • Kirkekontoret/personregisterfører

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Den anden forælder
 • Mulige fædre
 • Ægtefælle
 • Offentligt tilgængelige registre (CPR)
 • Sygehuse, egen læge og Retsgenetisk Afdeling
 • Ankestyrelsen
 • Politiet
 • Kirkekontoret/personregisterfører

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling. Det vil fx være til følgende: 

 • Grønland
 • Færøerne
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English