EU-sager

Har du en sag om opholdsbevis til EU-borgere:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Pasoplysninger
 • Personfoto
 • Lønoplysninger
 • Erhverv
 • Stilling
 • Ansættelsesforhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
 • Regnskabsoplysninger
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger
 • Race
 • Etnisk oprindelse
 • Behandling af genetiske data med det entydige formål at identificere en fysisk person
 • Biometriske data med det entydige formål at identificere en fysisk person
 • Statsborgerskab samt tidligere statsborgerskab

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Din ægtefælle/samlever
 • Din arbejdsgiver
 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Din ægtefælle/samlever
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre
 • Sygehuse, egen læge mv.
 • Politiet

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver kun dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS, hvis det er nødvendigt for sagens behandling. Det kan fx være udenlandske myndigheder, herunder udenlandske ambassader, i forbindelse med verificering af dokumenter, pas mv.

Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English