Bidragssager

Har du en sag om børnebidrag eller ægtefællebidrag:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Alder
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Civilstand
 • Nationalitet
 • CPR-nummer
 • Lønoplysninger
 • Erhverv
 • Stilling
 • Ansættelsesforhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
 • Formueforhold
 • Regnskabsoplysninger
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Religiøs overbevisning (i konfirmationsbidragssager)

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 Den anden forælder/ægtefælle

 • Tredjeperson, der måtte forsørge barnet, og hos hvem det har ophold
 • Din arbejdsgiver
 • Offentligt tilgængelige registre (CPR)
 • Offentlige myndigheder (Skat, kommunen og UDK)
 • Udenlandske myndigheder (indtægtsoplysninger)

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Den anden forælder/din ægtefælle
 • Tredjeperson, der måtte forsørge barnet, og hos hvem det har ophold
 • Offentlige myndigheder (Skat, Ankestyrelsen, kommunen og UDK)

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling. Det kan fx være til følgende:

 • Den anden forælder/sagspart, der har bopæl i udlandet
 • Myndigheder i udlandet, der har ansvar for fx forkyndelse, eller hvor fra der kan indhentes indtægtsoplysninger
Til toppen af siden
Senest opdateret 15. okt 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English