Adoptionssager

Fremmedadoption
Stedbarns- og familieadoption
Bortadoption
Tvangsadoption

Har du en sag om fremmedadoption:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (ikke obligatorisk)
 • E-mail (ikke obligatorisk)
 • CPR-nummer
 • Lønoplysninger
 • Erhverv
 • Stilling
 • Ansættelsesforhold
 • Sociale forhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
 • Formueforhold
 • Regnskabsoplysninger  
        

 b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Etnisk oprindelse
 • Religiøs overbevisning

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Ægtefælle/samlever
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Ægtefælle
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge mv.

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling.

I sager om fremmedadoption udarbejder Statsforvaltningen materiale i form af socialrapporter med personoplysninger om dig, som vi sender til DIA (Danish International Adoption). DIA er forpligtet til at sende dem til adoptionsmyndighederne i afgiverlandene, som oftest er uden for EU/EØS.
  

Har du en sag om stedbarns- og familieadoption:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (ikke obligatorisk)
 • E-mail (ikke obligatorisk)
 • CPR-nummer
 • Lønoplysninger (skatteoplysninger i familieadoptionssager)
 • Erhverv (obligatorisk i internationale sager)
 • Stilling (obligatorisk i internationale sager)
 • Ansættelsesforhold (obligatorisk i internationale sager)
 • Sociale forhold (obligatorisk i internationale sager)
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
 • Formueforhold (obligatorisk i internationale sager)
 • Regnskabsoplysninger (obligatorisk i internationale sager)
    

 b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger (obligatorisk i internationale sager)
 • Etnisk oprindelse (obligatorisk i internationale sager)
 • Religiøs overbevisning (obligatorisk i internationale sager)

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Den anden forælder
 • Ægtefælle/samlever
 • Dit barn/børn
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Din ægtefælle
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Statsforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling.

I internationale sager om stedbarns- og familieadoption udarbejder Statsforvaltningen materiale i form af socialrapporter med personoplysninger om dig, som vi sender til adoptionsmyndighederne i afgiverlandene, som oftest er uden for EU/EØS.
  

Har du en sag om bortadoption:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (ikke obligatorisk)
 • E-mail (ikke obligatorisk)
 • CPR-nummer
 • Sociale forhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
    

 b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger
 • Etnisk oprindelse

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Den anden forælder
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Den anden forælder
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge mv.
    

Har du en sag om tvangsadoption:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (ikke obligatorisk)
 • E-mail (ikke obligatorisk)
 • CPR-nummer
 • Sociale forhold
 • Familiemæssige oplysninger fx ægtefælle/samlever/børn
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbredsoplysninger
 • Etnisk oprindelse

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Den anden forælder
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Den anden forælder
 • Offentlige myndigheder
 • Sygehuse, egen læge mv.
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. maj 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English