Forside %gt; Blanketter %gt; Fuldmagter

Fuldmagter

Du kan give fuldmagt til, at andre hjælper dig, mens vi behandler din sag i Statsforvaltningen.

Du kan give skriftlig fuldmagt til en, du vil have til at hjælpe med din sag og repræsentere dig under sagen. Det kan for eksempel være en pårørende eller en privat støtteperson. 

Det kan du gøre når som helst, mens sagen bliver behandlet.

Du har ret til at give fuldmagt ifølge forvaltningslovens § 8, stk. 1.

Læs loven på retsinformation.dk

Husk fuldmagten til din ægtefælle

Din ægtefælle eller samlever, dine forældre eller børn er ikke automatisk part i din sag. Derfor kan vi ikke give dem oplysninger om din sag, medmindre du har givet dem fuldmagt. 

Du behøver ikke give fuldmagt, hvis du har en advokat til at hjælpe dig i din sag.

Fuldmagtsblanket til Statsforvaltningen

Hvad bruger vi en fuldmagt til?

Fuldmagten betyder, at personen med fuldmagten som fuldmagtshaver handler på dine vegne og får alle dine rettigheder i sagen. 

De vigtigste rettigheder er:

  • retten til at blive hørt. Din fuldmagtshaver må se og kommentere dokumenter og oplysninger, som andre har sendt ind til din sag. Det kan for eksempel være dokumenter fra din læge eller fra andre myndigheder.
  • retten til at komme med en udtalelse. Det vil sige at sende os kommentarer og oplysninger. 
  • retten til at kontakte vores Info-center vedrørende din sag. Du kan også altid selv ringe, hvis du ønsker det.
  • retten til at anmode om, at sagen udsættes for at komme med en udtalelse. Det betyder, at vi venter med at komme med en afgørelse, indtil din fuldmagtshaver har sendt en kommentar og/eller yderligere oplysninger til os.
  • retten til at modtage afgørelsen, når sagen afgøres.
  • retten til at anke en afgørelse fra en underinstans.
  • retten til at få aktindsigt. Det vil sige at få adgang til at se sagens dokumenter og andre oplysninger.

Fuldmagtshaveren overtager med andre ord alle dine rettigheder i sagen, indtil du evt. tilbagekalder fuldmagten.

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til din sag, skal du gå til fuldmagtshaveren. Det er nemlig fuldmagtshaveren, der har ansvar for at kommunikere med os.  

Alle breve, oplysninger, spørgsmål osv. sender vi kun til fuldmagtshaveren. Det er derfor vigtigt, at du er i kontakt med fuldmagtshaveren løbende.

Hvordan sender du fuldmagten?

Du skal sende fuldmagten elektronisk via din digitale postkasse eller en sikker mail. Du kan tilgå din digitale postkasse både fra www.e-boks.dk og www.borger.dk ved at logge ind med NemID.

Du kan også sende fuldmagten fysisk med original underskrift til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Underskrift

Sender du fuldmagten ind via din digitale postkasse, behøver du ikke underskrive fuldmagten. Når du sender post via din digitale postkasse, er dine mails krypteret og signeret.

Hvis du sender en fysisk fuldmagt til os, skal du altid huske at underskrive din fuldmagt, inden du sender den ind. Du skal også sætte dato på fuldmagten. 

Hvordan trækker du en fuldmagt tilbage?

Du kan altid trække din fuldmagt tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig skriftligt til Statsforvaltningen via din digitale postkasse eller en sikker mail.

Du kan også ringe til vores Info-center på tlf. 72 56 70 00 og oplyse, at du tilbagekalder fuldmagten.  

Hvad er en bisidder?

Indimellem bliver ordet bisidder brugt. Statsforvaltningen opfatter betegnelsen som, at det er en støtteperson, der for eksempel:

  • hjælper en part med at skrive en klage 
  • skriver under på klagen sammen med parten selv
  • deltager i et møde for at støtte parten. 

Hvis en person ønsker, at en bisidder får fulde partsrettigheder under sagens behandling, skal bisidderen have en fuldmagt.

Læs loven på retsinformation.dk 

Til toppen af siden
Senest opdateret 6. sep 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English