Brexit

brexit

Betydningen af Brexit for britiske statsborgeres opholdsret i Danmark efter EU-reglerne

Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019. Det er imidlertid fortsat uafklaret, hvilken betydning Brexit vil få for briters adgang til EU-opholdsret i Danmark. Det er ligeledes fortsat uafklaret, om og i givet fald hvordan danskere i Storbritannien bliver berørt.

Først når forhandlingerne mellem EU og Storbritannien er afsluttede, og de nærmere vilkår for udtræden – og eventuelle overgangsordninger – er aftalt, ved vi, hvilken betydning Brexit får for opholdsretten efter EUs opholdsdirektiv. Når EU og Storbritannien frem til en aftale, skal denne i givet fald efterfølgende godkendes af det britiske parlament.

Ved henvendelser om Brexit kan Statsforvaltningen derfor ikke vejlede ud over ovenstående.

Du har mulighed for at holde dig opdateret om Brexit, herunder de forskellige scenarier, på henholdsvis Udenrigsministeriets- samt Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmesider:

Udenrigsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

The significance of Brexit for British citizens' right of residence in Denmark according to EU rules

Great Britain will leave the EU on March 29th. However, it remains unclear what significance Brexit will have concerning British citizens access to residence in Denmark under the EU-rules. In the same way it is still unclear whether and, if so, how Danes in Britain will be affected.

Only when the negotiations between the EU and Great Britain have been concluded, and the terms of exit – and any transitional arrangements – have been agreed, we know what the significance of Brexit is for the right of residence under the EU Residence Directive. If the EU and Great Britain reach an agreement, however, the agreement must first be approved by the British Parliament.

At inquiries about Brexit The State Administration can therefore not guide beyond the above.

You can keep yourself up to date on Brexit, including the various scenarios, on the websites of The Ministry of Foreign Affairs and The Ministry of Immigration and Integration respectively:

The Ministry of Foreign Affairs

The Ministry of Immigration and Integration

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 13. nov 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English