Forside %gt; Ægteskab for internationale par %gt; Sådan behandler Statsforvaltningen jeres ansøgning

Sådan behandler Statsforvaltningen jeres ansøgning

Når vi modtager en ansøgning om vielse i Danmark eller til brug for at blive viet i udlandet, undersøger vi først, om det rigtige gebyr er betalt. Dernæst undersøger vi, om ansøgningen indeholder alle de oplysninger og dokumenter, vi skal bruge for at behandle den.

Vi kontakter dig eller din partner, hvis der mangler at blive betalt gebyr, eller hvis vi mangler nogle oplysninger for at kunne behandle jeres ansøgning.

Hvis I har indgivet ansøgning ved en partsrepræsentant, vil vi kontakte jeres repræsentant, hvis der mangler noget i jeres ansøgning.
  

Hvilke oplysninger har vi brug for?

For at man kan blive viet i Danmark, skal man opfylde ægteskabsbetingelserne. En udlænding, der ønsker at indgå ægteskab i Danmark, skal opfylde de danske ægteskabsbetingelser, også selvom der gælder andre ægteskabsbetingelser i det land, som udlændingen kommer fra.

I skal også begge kunne indrejse og have lovligt ophold i Danmark.

Gå til Lovligt ophold

Statsforvaltningen skal undersøge, om I opfylder betingelserne. I bekræftende fald udstedes en prøvelsesattest. Herefter kan I blive viet i Danmark.

Hvis I har brug for en ægteskabsattest for at kunne blive viet i udlandet, skal I også opfylde betingelserne i ægteskabsloven, for at vi kan udstede attesten til jer.

Vi kan dog se bort fra kravet om, at I skal kunne indrejse og opholde jer lovligt i Danmark.

Hvis I opfylder betingelserne, vil vi udstede en ægteskabsattest.
  

Generelle ægteskabsbetingelser

For at kunne indgå ægteskab i Danmark skal begge parter være fyldt 18 år, og begge parter skal være ugift. Der må ikke indgås ægteskab mellem nærtbeslægtede.

Hvis en af jer tidligere har været gift, skal det tidligere ægteskab være ophørt, for at I kan indgå et nyt ægteskab.

Vi har derfor brug for at få oplyst, om enten du eller din partner tidligere har været gift.

Vi vil i ansøgningen bede om at få en civilstandsattest fra jeres bopælsland. Hvis I har boet kortvarigt i nuværende bopælsland,  kan vi bede om civilstandsattester fra andre lande, I har boet i.

Hvis jeres nuværende bopælsland eller evt. andre lande, I har boet i siden det 18. år, ikke udsteder civilstandsattester, skal I oplyse dette i ansøgningen.

Hvis I har dansk cpr. nr., skal I ikke vedlægge civilstandsattest for de perioder, I har haft bopæl i Danmark.

Hvis I har været gift tidligere, vil vi også bede om dokumentation for, at det tidligere ægteskab er ophørt. Dette kan være en skilsmissedom/bevilling, en dødsattest eller en omstødelsesdom.

Hvis ægteskabet er ophørt i Danmark, vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at vedlægge dokumentation.
  

Forbud mod proforma

Fra 1. januar 2019 gælder et forbud i Danmark mod, at et ægteskab indgås proforma.

Det betyder, at ægteskabet ikke må indgås, hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz.

Vi spørger derfor i ansøgningsskemaet til jeres personlige forhold, f.eks. om I har fælles børn, om I bor eller tidligere har boet sammen og lign. 
  

Krav til dokumenter

Der kan være særlige krav til de dokumenter I skal vedlægge jeres ansøgning, fx Apostille-påtegning eller legalisering.

Gå til Anerkendelse af udenlandske dokumenter  
  

Hvor lang tid tager vores sagsbehandling?

Når I har indgivet ansøgningen og betalt gebyret, kan vi behandle jeres ansøgning.

Hvis vi har modtaget alle oplysninger og dokumenter for at kunne behandle jeres ansøgning, vil vi inden for fem arbejdsdage sende prøvelsesattesten til den ønskede vielsesmyndighed.

Hvis ansøgningen er indgivet til brug for vielse i udlandet, sender vi ægteskabsattesten direkte til jer.

Hvis vi får behov for at indhente yderligere oplysninger, eller der mangler dokumenter, vil vi inden fem arbejdsdage kontakte jer i forhold til dette.

Hvis I er repræsenteret ved partsrepræsentant, vil vi i stedet kontakte jeres repræsentant.

I nogle tilfælde vil vi kunne bede om at få sendt originale dokumenter, hvis vi f.eks. ikke kan læse det, I har sendt.

Samtidig vil vi kunne bede jer om at komme til en samtale, hvis vi vurderer, at der er særlig grund til dette.

Hvis vi er nødt til at indhente yderligere oplysninger, dokumenter, eller hvis der er andre forhold, vi er nødt til at undersøge for at kunne behandle jeres ansøgning, kan vi ikke oplyse, hvornår I kan forvente, at jeres sag er færdigbehandlet.

Gå til Forberedelse til indgivelse af ansøgning 

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English