Forside %gt; Ægteskab for internationale par %gt; Anerkendelse af udenlandske dokumenter

Anerkendelse af udenlandske dokumenter

Hvis attesterne er udenlandske, skal Statsforvaltningen vurdere, om de er ægte og kan anerkendes i Danmark. For dokumenter fra visse lande kræves det, at dokumenterne er legaliseret eller har en Apoststille-påtegning.

Bemærk at dette skal være gjort, inden ansøgningen indgives til Statsforvaltningen.
  

Dokumenter, som ikke kræver at du foretager yderligere:

Er dokumentet fra USA, Canada, New Zealand, Australien eller Tyrkiet skal det normalt ikke legaliseres eller have en Apostille-påtegning for at kunne godkendes i Danmark.

Det samme gælder dokumenter fra alle europæiske lande bortset fra disse (undtagelseslande): Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kosovo, Rusland, Tadkjikistan, Ukraine og Uzbekistan. 
  

Dokumenter, som skal have en Apostille-påtegning:

Er dokumentet fra et andet land end de ovennævnte, eller er dokumentet fra et af de nævnte europæiske undtagelseslande, og har landet tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961), kræves det, at dokumentet har en Apostille-påtegning fra udstedelseslandet.

Se listen over lande der har tiltrådt Apostille-konventionen her 
  

Dokumenter, som skal legaliseres:

Er dokumentet fra lande, der ikke er omfattet af kategorierne ovenfor, skal det som udgangspunkt legaliseres for at kunne godkendes som ægte i Danmark.

Legaliseringsproceduren gennemføres i det land, som har udstedt dokumentet. Der kan være forskel på legaliseringsproceduren fra land til land, men i de fleste tilfælde vil proceduren være:

  1. Vedkommende overordnede ministerium skal legalisere den person, der har udstedt dokumentet.
  2. Udenrigsministeriet skal legalisere den pågældende person i det overordnede ministerium (nævnt under pkt. 1).
  3. Den stedlige danske repræsentation skal legalisere den pågældende person i Udenrigsministeriet (nævnt under pkt. 2).  
      

Særligt vedrørende dokumenter fra Pakistan og Nigeria:

Dokumenter fra Pakistan og Nigeria skal både legaliseres og ægthedsvurderes. Ved ægthedsvurderingen får man dokumentation for oplysningerne i dokumentet.

Se vejledning om ægthedsvurdering og legalisering af pakistanske dokumenter til brug ved ansøgning om prøvelsesattest her

Se vejledning om ægthedsvurdering og legalisering af nigerianske dokumenter til brug ved ansøgning om prøvelsesattest her 
  

Oversættelser:

Bemærk at udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret oversætter. Endvidere skal en eventuel Apostille-påtegning være oversat. Hvis dokumentet er blevet legaliseret, skal alle stempler m.v. også oversættes. 
  

Relevante links:

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English