Erklæringer og pjecer

Erklæring om kendskab til udlændingelovens regler om familiesammenføring

I tilfælde hvor en af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvor den anden part har indfødsret, et sådant statsborgerskab eller en sådan opholdstilladelse, må ægteskab ikke indgås, uden at hver af parterne har afgivet erklæring om at være bekendt med bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30.

Det gælder dog ikke, når den herboende enten er EU/EØS-statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 4 eller er schweizisk statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 5.

Gå til 11b erklæring - dansk

Gå til 11b erklæring – engelsk

Gå til 11b erklæring – tysk
   

Fuldmagt

I kan give fuldmagt til, at andre hjælper jer med at indgive en ægteskabserklæring til at kunne blive viet i Danmark.

I kan give skriftlig fuldmagt til en, I vil have til at hjælpe jer. Det kan for eksempel være en person fra jeres familie eller en professionel fagperson. 

I kan give fuldmagt til en anden når som helst, mens sagen bliver behandlet. 
  

Hvordan sender I fuldmagten?

I skal sende fuldmagten med begge jeres originale underskrifter til os. I kan f.eks. sende fuldmagten til os i et brev eller vedhæfte den i den digitale selvbetjening. 

Fuldmagten betyder, at personen med fuldmagten indgiver jeres ansøgning på jeres vegne og får alle jeres rettigheder i sagen. Den, I har givet fuldmagten til, kaldes også en fuldmagtshaver og repræsenterer jer i forbindelse med vores behandling af jeres ansøgning. 

Har I spørgsmål, kommentarer eller andet til jeres ansøgning, skal I gå til fuldmagtshaveren. Det er nemlig fuldmagtshaveren, der har ansvar for at kommunikere med os.  

Alle breve, oplysninger, spørgsmål osv. sender vi kun til fuldmagtshaveren. Det er derfor vigtigt, at I er i kontakt med fuldmagtshaveren løbende.
  

Husk underskrift

Underskriv altid jeres fuldmagt, inden I sender den ind. I skal også sætte dato på fuldmagten. 

Gå til fuldmagtsblanket
  

Hvad betyder det for jeres indbyrdes økonomiske forhold, at I bliver gift?

Information om ægteskabets betydning for ægtefællernes indbyrdes økonomiske forhold findes i pjecen Når I skal giftes - husk økonomien

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. dec 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English