Forside %gt; Blanketter %gt; Ægteskab for udenlandske par i Danmark

Ægteskab for udenlandske par i Danmark

Hvor skal vi søge?

I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

I kan finde kontaktoplysninger på de enkelte kommuner her

Ellers skal I søge hos Statsforvaltningen. 
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
  

Betingelser for at blive viet i Danmark

For at blive viet i Danmark skal I opfylde betingelserne i Ægteskabsloven. 
Gå til Ægteskabsloven
  

Ansøgningen

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ansøgning med en ægteskabserklæring til Statsforvaltningen og betale et gebyr.  
  

Digital selvbetjening

Hvis du/I har NemID, skal du/I som udgangspunkt bruge Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema, hvor du/I logger på og underskriver med dit/jeres NemID. 

Hvis du/I ikke har NemID, kan du/I også med fordel anvende Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema, hvor du/I logger på via SMS login.

I kan også vælge at lade en partsrepræsentant indgive ansøgningen på vegne af jer. Hvis I gør det, skal I give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen. Det er dog stadig nødvendigt, at I underskriver selve ansøgningen med ægteskabserklæringen på tro og love.

Partsrepræsentanten kan også med fordel anvende Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema og logge på med enten NemID eller SMS login.

Gå til ansøgning med NemID

Gå til ansøgning med SMS login 

Gå til fuldmagt

Hvis I ikke ønsker at bruge det digitale ansøgningsskema, kan I printe ægteskabserklæringen, som I fra 1. januar 2019 finder her på Statsforvaltningens hjemmeside, og sende den til os sammen med al relevant dokumentation.

Gå til ægteskabserklæring til print 
  

Gebyrer

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i forbindelse med ansøgning til Statsforvaltningen om at blive viet i Danmark. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren.

Vi må i Statsforvaltningen ikke begynde at behandle jeres ansøgning, før gebyret er modtaget på vores konto. 

Gebyret for vores behandling af ansøgningen er per 1. januar 2019 1.650 kroner.

Læs mere om betaling af gebyr 

Til toppen af siden
Senest opdateret 9. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English