Forside %gt; Om Statsforvaltningen %gt; Velkommen til Familieretshuset %gt; FAQ: Fra Statsforvaltningen til Familieretshuset

FAQ: Fra Statsforvaltningen til Familieretshuset

Den 1. april 2019 nedlægges Statsforvaltningen. I stedet oprettes Familieretshuset, som overtager en del af Statsforvaltningens opgaver. Her kan du blandt andet læse om, hvad det betyder for dig, hvis du allerede har en sag i Statsforvaltningen.

Vi har samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål i den forbindelse:


Hvad sker der med min sag, når Statsforvaltningen lukker?

Overgår min sag automatisk til Familieretshuset?

Kan det betale sig at starte en sag/søge om rådgivning nu, eller skal jeg vente til efter 1. april 2019?

Vil sagsbehandlingstiden være længere i overgangsfasen mellem Statsforvaltningen og Familieretshuset?

Hvad sker der med afgørelser og aftaler, som er lavet før 1. april 2019?

Hvilke møder bliver jeg indkaldt til efter 1. april 2019?

Kan jeg selv bestemme, hvilke møder jeg ønsker at blive indkaldt til?

Kan jeg klage over de tilbud, jeg får?

 

Hvad sker der med min sag, når Statsforvaltningen lukker?

Alle igangværende sager fra Statsforvaltningen bliver overført til Familieretshuset og fortsætter her. Du skal ikke selv gøre noget i den forbindelse.

Efter 1. april 2019 vil alle sager blive behandlet efter reglerne i Familieretshuset, og både børn og forældre vil få de tilbud, som Familieretshuset har – uanset hvor og hvornår sagen er startet.
    

Overgår min sag automatisk til Familieretshuset?

Ja. Du skal ikke søge igen eller gøre noget for at få flyttet din sag. Efter 1. april fortsætter alle igangværende sager fra Statsforvaltningen i Familieretshuset.
  

Kan det betale sig at starte en sag/søge om rådgivning nu, eller skal jeg vente til efter 1. april 2019?

Du skal søge om rådgivning eller anden hjælp, når du har behov. Der er ingen forskel på, om du søger nu eller efter 1. april 2019. Er din sag ikke afsluttet inden 1. april 2019, overgår den automatisk til Familieretshuset.
     

Vil sagsbehandlingstiden være længere i overgangsfasen mellem Statsforvaltningen og Familieretshuset?

Vi forventer, at sagsbehandlingstiden i en periode vil være længere på grund af strukturændringerne.
  

Hvad sker der med afgørelser og aftaler, som er lavet før 1. april 2019?

Alle aftaler indgået før 1. april fortsætter uændret. Det samme gælder for de afgørelser, som Statsforvaltningen har truffet før 1. april 2019. Hvis du efter 1. april 2019 ønsker at ændre en aftale eller få en afgørelse ændret, kan du og den anden forælder indgå en ny aftale eller rette henvendelse til Familieretshuset, hvis I ikke er enige.
  

Hvilke møder bliver jeg indkaldt til efter 1. april 2019?

Familieretshuset tilbyder efter 1. april 2019 tre åbne tilbud til forældre: Konfliktmægling, børnesagkyndig rådgivning og forældrekursus. Disse tilbud kan søges af alle forældre, som er gået fra hinanden – også selv om I ikke har en sag i Familieretshuset.

I kan som forældre (både samboende og gifte) søge om et afklaringsmøde, når I går fra hinanden. Her mødes I med en børnesagkyndig rådgiver. Mødet handler om, hvad I som forældre kan gøre for at hjælpe jeres børn i forhold til den situation, I er i, og hvordan I arbejder med stadig at være forældre sammen efter bruddet. 

Du vil blive indkaldt til et familiemæglingsmøde, hvis jeres udfordring som forældre udelukkende handler om, at I er uenige om forældremyndighed, bopæl eller samvær. Et sådan møde vil blive afholdt af en børne- og familieretlig medarbejder. Ved mødet vil vi hjælpe jer til at finde en god løsning til jeres barn, med udgangspunkt i netop jeres historie. På mødet vil vi arbejde på at hjælpe jer til at indgå en aftale, som I mener, er bedst for jeres barn. Samtidig vil I få råd og vejledning af en børnesagkyndig, som har særlig viden på skilsmisseområdet. I familiemæglingssporet kan der henvises videre til konfliktmægling og forældrekursus, hvis det giver mening for jer som forældre.

Du vil blive indkaldt til et udredningsmøde, hvis der er oplyst om særlige problemstillinger i jeres familie, såsom misbrug, psykisk sygdom eller vold mv. På dette møde vil du som udgangspunkt møde et tværfagligt team med en børnesagkyndig og en jurist. Vi vil spørge ind til de særlige problemstillinger, I har i familien, og der kan være behov for at undersøge jeres familie yderligere. Vi vil på mødet give juridisk vejledning og/eller yde børnesagkyndig rådgivning. Formålet med mødet er at få beskrevet jeres familie bedst muligt, så sagen kan sendes til afgørelse i retten. I forbindelse med udredningsmødet kan forældrene, sideløbende med at der arbejdes på at få beskrevet familiens udfordringer, visiteres til børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller forældrekursus for at nedtone konflikten under sagen.
  

Kan jeg selv bestemme, hvilke møder jeg ønsker at blive indkaldt til?

Nej. Familieretshuset vil på baggrund af de oplysninger, du og den anden forælder giver i ansøgningen, finde de tilbud, som er relevante for dig/jer.  
 

Kan jeg klage over de tilbud, jeg får?

Det er Familieretshuset, som vurderer, hvilket tilbud eller forløb der er relevante for dig/jer. Det er ikke muligt at klage over selve visitationen af din sag og de tilbud, du får.

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English