FAQ: Screening

Familieretshuset skal sikre, at forældre og børn får den bedst mulige hjælp, når de henvender sig. Derfor screenes alle sager, så den enkelte families behov mødes på den rigtige måde.

Vi har samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål i den forbindelse:

Hvad er formålet med screening?

Hvordan foregår screeningen?

Hvad bliver jeg spurgt om?

Hvad bliver screeningen brugt til?

Bliver mine svar i screeningen delt med den anden forælder?
  

Hvad er formålet med screening?

Familieretshuset skal sikre, at forældre og børn får den bedst mulige hjælp, når de henvender sig. Derfor screenes alle sager, så den enkelte families behov mødes på den rigtige måde. Det gør vi ved at spørge dig som forælder om en række forhold, som vi ved, har betydning for, hvordan vi skal behandle din henvendelse. Det kalder vi en screening.

Screeningen er grundlag for, at en medarbejder fra Familieretshuset laver den indledende vurdering af, hvordan vi skal behandle din sag.
  

Hvordan foregår screeningen?

Du vil automatisk blive bedt om at svare på en række spørgsmål, når du udfylder din henvendelse til Familieretshuset. Det hele foregår digitalt via din computer eller tablet.

Når vi har modtaget din henvendelse, er der altid en familieretlig medarbejder med særlig viden om Familieretshusets tilbud og sagsbehandling, som kigger på din ansøgning. Medarbejderen vurderer ud fra screeningen, hvilket forløb der vil være mest relevant i din sag.
  

Hvad bliver jeg spurgt om?

Spørgsmålene i screeningen er udviklet i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Spørgsmålene er særligt udvalgt på baggrund af forskning og praksis og har udelukkende til formål at finde den bedst mulige indgang til at behandle din sag.

Spørgsmålene handler blandt andet om:

  • Hvad du konkret ønsker hjælp til og hvorfor.
  • Hvordan du oplever samarbejdet om jeres fælles barn.
  • Om der er særligt alvorlige bekymringer i forhold til jeres barn eller jer som forældre, som vi skal tage hensyn til, når vi skal tage stilling til, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.
      

Hvad bliver screeningen brugt til?

På baggrund af screeningen vurderer Familieretshusets medarbejdere, hvilke tilbud eller forløb der passer til den enkelte familie. Som udgangspunkt deler vi sagerne i tre spor:

  • Aftaleregistrering: De enkle sager, som primært handler om, at I som forældre skal have registreret aftaler, som I er enige om (f.eks. om forældremyndighed).
  • Familiemæglingssporet. Her har vi fokus på at støtte jer i at styrke jeres samarbejde omkring jeres barn. Vi hjælper jer med indgå aftaler om f.eks. bopæl, forældremyndighed og samvær. Vi har også mulighed for sammen med jer at tilrettelægge et rådgivnings- og konflikthåndteringsforløb ud fra jeres særlige behov.
  • Familieretlig udredning. Hvis I har særligt alvorlige bekymringer vedrørende jeres barns trivsel, er det vores opgave at udrede, hvad det er for en situation, jeres barn befinder sig i. På den måde kan vi sammen med Familieretten være med til at sikre, at vi finder den bedst mulige løsning for jeres barn.

At en sag begynder i ét spor, betyder ikke nødvendigvis, at sagen altid vil skulle færdigbehandles i dette spor. Familieretshuset vurderer, om der er behov for at skifte spor.
  

Bliver mine svar i screeningen delt med den anden forælder?

Familieretshuset vil informere den anden forælder om, at du har indsendt en ansøgning, og hvad ansøgningen drejer sig om.

Oplysninger om jeres samarbejde om barnet og øvrige oplysninger om dine bekymringer med videre bliver ikke uden vurdering sendt til den anden forælder. Dog skal du være opmærksom på, at oplysningerne vil være en del af sagen, og vi kan vælge at gøre den anden forælder bekendt med dem, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. Desuden har den anden forælder som udgangspunkt ret til at få en kopi af oplysningerne, hvis han eller hun søger om aktindsigt.

Læs i øvrigt Statsforvaltningens databeskyttelsespolitik her

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English