FAQ: Refleksionsperiode

Fra 1. april 2019 bliver der indført en refleksionsperiode på tre måneder for forældre, som ønsker skilsmisse. Kravet om en refleksionsperiode gælder for forældre med fælles børn under 18 år. Her kan du læse om de regler, der gælder efter 1. april 2019.

Vi har samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål i den forbindelse:
  

Skal jeg igennem en refleksionsperiode for at blive skilt?

Hvad er formålet med refleksionsperioden?

Hvilke betingelser skal jeg opfylde i refleksionsperioden og umiddelbart efter?

Hvad indeholder det digitale forløb, jeg skal gennemgå i refleksionsperioden?

Hvornår skal jeg genbekræfte min anmodning om skilsmisse?

Kan jeg få rådgivning i refleksionsperioden?

Kan jeg blive undtaget fra refleksionsperioden?

Hvilke regler gælder, hvis jeg er fritaget for digital selvbetjening?

Er der krav om refleksionsperiode ved separation?

Er der krav om refleksionsperiode ved skilsmisse efter separation?
  

Skal jeg igennem en refleksionsperiode for at blive skilt?

Kravet om en refleksionsperiode gælder, hvis I har fælles børn under 18 år og anmoder om direkte skilsmisse.

Der indføres ikke nye krav i forbindelse med direkte skilsmisse, hvis I ikke har fælles børn under 18 år. Her gælder de nuværende regler stadig efter 1. april 2019.

Kravet om en refleksionsperiode gælder også, hvis I har fælles børn under 18 år og anmoder om skilsmisse efter separation, inden separationen har varet i seks måneder.
  

Hvad er formålet med refleksionsperioden?

Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at I som forældre kan reflektere over, hvorvidt I ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan I bedst kan passe på jeres børn og fortsætte det fælles forældreskab.

For at understøtte formålet med refleksionsperioden skal I begge gennemføre et digitalt forløb (SES - Samarbejde Efter Skilsmisse). Forløbet indeholder information, viden og praktiske værktøjer, så I bedst muligt støttes i at arbejde med jeres fortsatte relation som forældre. Det digitale forløb handler også om at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse. I refleksionsperioden får I desuden tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale.
  

Hvilke betingelser skal jeg opfylde i refleksionsperioden og umiddelbart efter?

Hvis I er gift og har fælles børn under 18 år, skal I opfylde følgende betingelser for at få bevilget direkte skilsmisse:

  • I skal gennemgå en refleksionsperiode på tre måneder. De tre måneder begynder på det tidspunkt, hvor I begge har tilsluttet jer anmodningen om direkte skilsmisse.
  • I skal gennemføre et digitalt forløb (SES) inden for fire måneder.
  • I skal genbekræfte ønsket om en direkte skilsmisse inden for én måned efter udløbet af refleksionsperioden og efter at have gennemført SES. Bekræftelsen skal altså meddeles, inden udløbet af i alt fire måneder fra den dato, hvor I begge har tilsluttet jer anmodningen om direkte skilsmisse.
      

Hvad indeholder det digitale forløb, jeg skal gennemgå i refleksionsperioden?

For at understøtte formålet med refleksionsperioden skal I begge gennemføre et digitalt forløb. Det digitale forløb hedder SES, som står for Samarbejde Efter Skilsmisse.

Familieretshuset sender jer et link med SES-forløbet. Forløbet indeholder information, viden og praktiske værktøjer, så I bedst muligt støttes i at arbejde med jeres fortsatte relation som forældre. Det digitale forløb handler også om at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse. Efter at forløbet er gennemført, får I en digital kvittering.

Det er en betingelse for efterfølgende gyldigt at kunne genbekræfte din anmodning om direkte skilsmisse, at det digitale forløb er gennemført og kvitteret.

Det digitale forløb skal også gennemføres, selvom du har deltaget i den tilbudte rådgivnings- og afklaringssamtale under refleksionsperioden.

Det digitale forløb kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt forud for bekræftelsen. Det skal blot være gennemført inden fire måneder efter, at I begge har tilsluttet jer anmodningen om direkte skilsmisse.

Hvis fristen på de fire måneder ikke overholdes, så bortfalder anmodningen. Hvis I fortsat ønsker en direkte skilsmisse, skal I derfor sende en ny anmodning og betale et nyt gebyr. I den situation skal I også begynde en ny refleksionsperiode på tre måneder og gennemføre et nyt digitalt forløb, og der skal igen ske en bekræftelse.
  

Hvornår skal jeg genbekræfte min anmodning om skilsmisse?

Når de tre måneders refleksionsperiode er gået, skal I bekræfte over for Familieretshuset, om I stadig ønsker en direkte skilsmisse. Bekræftelsen kan først ske, efter at de tre måneders refleksionsperiode er forløbet, og efter det digitale forløb er gennemført og kvitteret. 

Bekræftelsen kan ske via et link, som Familieretshuset har sendt til hver af jer. I skal begge hver for sig bekræfte ønsket om en direkte skilsmisse. Du vil få en påmindelse om dette.

Hvis genbekræftelsen ikke er sket inden for en måned efter udløbet af refleksionsperioden, så bortfalder anmodningen om direkte skilsmisse automatisk. Dvs. ægteskabet fortsætter automatisk.

Selvom den manglende genbekræftelse måtte skyldes en fejl eller en forglemmelse, er anmodningen bortfaldet, og sagen kan ikke genoptages.

Hvis I fortsat ønsker en direkte skilsmisse, skal I derfor sende en ny anmodning og betale et nyt gebyr. I den situation skal I også begynde en ny refleksionsperiode på tre måneder og gennemføre et nyt digitalt forløb, og der skal igen ske en bekræftelse.
  

Kan jeg få rådgivning i refleksionsperioden?

I refleksionsperioden får I tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale. Det er frivilligt, om I hver især ønsker at deltage i samtalen. Samtalen skal understøtte jeres mulighed for som forældre at arbejde med jeres forhold og håndtere og forstå jeres børns reaktion på en skilsmisse. Det er også muligt for dig alene at tage imod tilbuddet om en samtale, uden at den anden forælder deltager.
  

Kan jeg blive undtaget fra refleksionsperioden?

Refleksionsperioden gælder alene i de tilfælde, hvor der søges om direkte skilsmisse uden nogen af de særlige grunde, som står i ægteskabslovgivningen.

Det betyder, at man kan blive direkte skilt uden refleksionsperiode mv., hvis ønsket om direkte skilsmisse sker på grund af: utroskab, to års faktisk adskillelse grundet uenighed, vold, herunder psykisk vold, seksuelle overgreb, bigami eller børnebortførelse. I disse tilfælde kan man blive skilt på samme måde som ægtepar uden fælles børn under 18 år.
  

Hvilke regler gælder, hvis jeg er fritaget for digital selvbetjening?

Reglerne om refleksionsperiode, SES og genbekræftelse gælder også, når du er fritaget for digital selvbetjening. Det digitale forløb SES skal i den situation gennemføres på det skriftlige grundlag, som Familieretshuset sender. Kvittering og genbekræftelse skal også ske skriftligt.
  

Skal jeg igennem en refleksionsperiode ved separation?

Hvis I anmoder om separation, skal I ikke have en refleksionsperiode, et digitalt forløb eller genbekræfte anmodningen. I får heller ikke tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale.

I kan på eget initiativ anmode om hjælp via Familieretshusets normale tilbud. F.eks. børnesagkyndig rådgivning eller konflikthåndtering. Familieretshuset kan også tilbyde at stille den digitale løsning (SES) til rådighed, selvom I ikke efter reglerne skal gennemføre modulet.
  

Skal jeg igennem en refleksionsperiode ved skilsmisse efter separation?

Hvis I anmoder om skilsmisse efter separation, inden der er forløbet seks måneders separation, skal I opfylde de tre betingelser om refleksionsperiode, SES og genbekræftelse. I vil også få tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale.

Hvis I anmoder om skilsmisse efter separation, efter der er forløbet seks måneder, er der ikke nogen krav om refleksionsperiode mv.

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English