FAQ: Delt bopæl

Fra 1. april 2019 bliver der som noget nyt mulighed for, at et barn kan have ”delt bopæl” mellem to forældre. De første tre måneder efter et samlivsbrud sker det automatisk, hvis forældrene har fælles forældremyndighed. Herefter kræver det, at forældrene er enige om at aftale delt bopæl for barnet.

Vi har samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål i den forbindelse:
  

Hvornår gælder reglerne fra?

Får vi automatisk delt bopæl, når vi går fra hinanden?

Kan vi aftale delt bopæl?

Hvad betyder det at have aftalt delt bopæl?

Hvor tæt på hinanden skal vi bo for at have delt bopæl?

Kan vi lave en geografisk betinget aftale om delt bopæl?

Kan vi få delt bopæl, hvis vi er uenige?

Kan vi fortryde en aftale om delt bopæl?

Hvad sker der med aftaler indgået før 1. april 2019?

 

Hvornår gælder reglerne fra?

Fra 1. april 2019 bliver der som noget nyt mulighed for, at enige forældre med fælles forældremyndighed kan aftale, at barnet skal have ”delt bopæl”. Herudover vil der som udgangspunkt være automatisk delt bopæl i tre måneder efter forældrenes samlivsophævelse.

Hvis I som forældre er enige om, at jeres barn skal have delt bopæl, kan I efter 1. april 2019 aftale det.

Det kræver ingen registrering nogen steder. I har dog mulighed for at få registreret, at I har aftalt delt bopæl i CPR via Familieretshuset, men det har ingen selvstændig betydning. Selve aftaledokumentet bliver ikke registreret i CPR.

I har altså som forældre mulighed for at indgå aftale om delt bopæl uden at tage kontakt til myndigheder.

Barnet vil fortsat kun have én folkeregisteradresse.
  

Får vi automatisk delt bopæl, når vi går fra hinanden?

Hvis der er fælles forældremyndighed, har et barn automatisk delt bopæl i tre måneder efter forældrenes samlivsophævelse, med mindre I er enige om, hvem der skal have bopælen eller selv aftaler delt bopæl.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at forældrene i tre måneder efter samlivsophævelsen ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset. Der kan dog søges om samvær i Familieretshuset.

Den automatiske delte bopæl bortfalder efter tre måneder og bliver ikke registeret i CPR. Hvis I selv aftaler delt bopæl inden for de første tre måneder efter samlivsophævelsen, så bortfalder den ikke automatisk efter tre måneder.

Efter de tre måneder kan I aftale, hvor barnet skal bo, og I kan evt. aftale delt bopæl, som det er beskrevet her under. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Barnet vil ikke få automatisk delt bopæl i tre måneder efter samlivsophævelse, hvis:

  1. begge forældre flytter fra det fælles hjem eller
  2. afgørende hensyn til barnet taler imod, at der skal være delt bopæl. Det kan f.eks. være bekymring om vold, seksuelle krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan også være mindre alvorlige omstændigheder, hvis det påvirker barnet og dets trivsel. 

Det betyder, at man kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset inden for de første tre måneder efter samlivsophævelsen, hvis Familieretshuset vurderer, at punkt 1 eller 2 er opfyldt.
  

Kan vi aftale delt bopæl?

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I aftale delt bopæl for jeres barn, hvis I er enige om det.

Aftalen kan være mundtlig eller skriftlig, og den skal ikke registreres nogen steder for at være gyldig.

I kan som forældre bede Familieretshuset om at registrere i CPR, at I har aftalt delt bopæl, men registreringen har ingen selvstændig betydning. Indholdet af jeres aftale bliver ikke registreret i CPR.

Barnet vil, uanset om I får registreret en aftale om delt bopæl, fortsat kun have én folkeregisteradresse.
  

Hvad betyder det at have aftalt delt bopæl?

Aftale om delt bopæl er en beslutning, som kun har betydning mellem jer som forældre.

Aftalen tillægges ikke betydning ved administration af anden lovgivning, og f.eks. vil udbetaling af offentlige ydelser vedrørende barnet bliver administreret uafhængigt af den delte bopæl.

Når I aftaler delt bopæl, så bortfalder alle jeres tidligere aftaler og afgørelser om bopæl og samvær, og det er op til jer selv at indgå de aftaler, der er nødvendige.

Forældre med delt bopæl skal være enige om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv. Den ene forælder kan f.eks. ikke på egen hånd beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo.

Det vil være forskelligt fra forældrepar til forældrepar, hvordan man griber det fælles ansvar for barnet an. Der er ikke krav om, at I har en deleordning, eller at I bor tæt ved hinanden – aftalen om delt bopæl er op til jeres egne betingelser. Samværets omfang er uden betydning for, om man kan have delt bopæl. Der er altså ingen forudsætninger for at have delt bopæl ud over fælles forældremyndighed og enighed om det. Aftalen kan kun laves af jer som forældre, og hverken Familieretshuset eller Familieretten kan bestemme, at der skal være delt bopæl.

Barnet får ikke to bopæle i CPR-lovens forstand og vil stadig kun have én folkeregisteradresse.

En aftale om delt bopæl betyder, at der ikke kan indledes en sag om barnets bopæl eller samvær, før man har meddelt den anden forælder, at man ikke længere ønsker delt bopæl.
  

Hvor tæt på hinanden skal vi bo for at have delt bopæl?

Der er ingen krav om, at I som forældre skal bo inden for en vis afstand for at have delt bopæl for jeres barn. Hvad der opfattes som den nødvendige nærhed vil være forskelligt fra familie til familie, og der er derfor ingen geografisk grænse.
  

Kan vi lave en geografisk betinget aftale om delt bopæl?

I kan som forældre vælge at betinge aftalen om delt bopæl af geografiske afstande mellem jeres bopæle. Vælger den ene forælder herefter at flytte længere væk, end den geografiske aftale tillader, så kan den anden forælder inden for en måned efter flytningen få barnets adresse registreret på sin adresse ved at henvende sig til folkeregisteret. 

Hvis folkeregisteret flytter barnets adresse på baggrund af brud på en aftale om geografisk betinget delt bopæl, så har den forælder, som er flyttet, mulighed for at starte en bopælssag i Familieretshuset.
  

Kan vi få delt bopæl, hvis vi er uenige?

Udover de første tre måneder efter et familiebrud kan delt bopæl kun aftales mellem jer som forældre, hvis I er enige om det. Du har altså ikke ret til, at dit barn får delt bopæl, og du kan ikke kræve det af den anden forælder. Hverken Familieretshuset eller Familieretten kan bestemme, at der skal være delt bopæl.
  

Kan vi fortryde en aftale om delt bopæl?

Hvis I som forældre på et tidspunkt bliver uenige om den aftalte delte bopæl, så kan man meddele den anden forælder, at man ikke længere ønsker delt bopæl. I kan bede om at få en eventuel registrering af delt bopæl i CPR fjernet via Familieretshuset. I har som forældre, uanset at I ikke længere ønsker delt bopæl, alligevel delt bopæl, indtil I har aftalt, hvem der skal have bopælen. Dette gælder, uanset hvad der er registreret i CPR.

Hvis I ikke bliver enige om bopælen, så kan I starte en bopælssag i Familieretshuset.
  

Hvad sker der med aftaler indgået før 1. april 2019?

Aftaler om bopæl og samvær fortsætter uændrede, medmindre forældre med fælles forældremyndighed indgår aftale om delt bopæl. Man kan ikke indgå en aftale om delt bopæl før den 1. april 2019.

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English