Internationale ægteskaber

Har du en sag om ansøgning om en prøvelsesattest eller ægteskabsattest:

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

Statsforvaltningen behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål for at kunne varetage vores myndighedsopgave, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi indhenter typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 a) Ordinære personoplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Pasoplysninger/ID-kort oplysninger
 • Personfoto
 • Familiemæssige oplysninger fx kæreste/samlever/børn
    

b) Følsomme personoplysninger som fx:

 • Race
 • Køn
 • Etnisk oprindelse
 • Behandling af genetiske data med det entydige formål at identificere en fysisk person
 • Biometriske data med det entydige formål at identificere en fysisk person
 • Statsborgerskab samt tidligere statsborgerskab

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, dog kan vi også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan typisk være fra følgende:

 • Din samlever/kæreste
 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Vi kan fx dele dine personoplysninger med følgende:

 • Din samlever/kæreste
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre
 • Politiet

Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger?

Statsforvaltningen videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagens behandling. Statsforvaltningen kan videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og politiet om parter, hvis ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne er blevet afslået, fordi betingelserne i paragraf 8 a eller 11 a ikke var opfyldte, eller om hvem der er foretaget indberetning efter stk. 2.

Videregivelse efter 1. pkt. kan ske, når det vurderes, at oplysningerne er nødvendige for den pågældende myndigheds varetagelse af opgaver efter udlændingelovgivningen eller den strafferetlige lovgivning.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. mar 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English