Børnesagkyndig rådgivning

Hvis I har brug for hjælp til jeres forældresamarbejde og til at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn, kan I kontakte Statsforvaltningen. Det kan være, I er uenige om, hvor barnet skal bo, eller i tvivl om, hvem der skal have forældremyndigheden. Det kan også være, at I har brug for hjælp til at få det daglige samarbejde til at fungere bedre eller konkrete råd om børn og skilsmisse.

Statsforvaltningen tilbyder blandt andet børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen er gratis. Rådgivningen kan have forskelligt indhold, alt efter hvad det enkelte forældrepar har brug for. Mange har brug hjælp til overhovedet at få samarbejdet i gang, mens andre har brug for at tale om, hvad der er bedst for barnet eller barnets reaktioner i forbindelse med samværet og den nye familiesituation. Udgangspunktet for børnesagkyndig rådgivning er, at I som forældre ønsker et godt forældresamarbejde til gavn for jeres barn. 

Formålet er at hjælpe jer til at løse jeres problemer omkring skilsmissen på den måde, der er bedst for barnet. Børnesagkyndig rådgivning er ikke et tilbud om behandling eller terapi.

Hvis du ønsker børnesagkyndig rådgivning fra Statsforvaltningen, skal du udfylde og indsende skemaet "Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling". Her kan du angive, hvad I har brug for hjælp til.

Udfyld og send blanketten "Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling"


Barn_i_midten


Spacer
Udskrift fra https://www.statsforvaltningen.dk:443/site.aspx?p=4557