Separation og skilsmisse

Når du skal separeres eller skilles, afhænger det videre forløb af, om du og din ægtefælle er enige eller uenige om at gå fra hinanden.

Hvis I er enige

Hvis I er enige om, at I vil skilles eller separeres, kan I selv vælge, om I vil starte med at blive separeret, eller om I vil skilles med det samme. Hvis I vælger en separation først, og I stadig er enige om det, kan I når som helst søge om skilsmisse.

I bliver ikke automatisk skilt efter en separation. I skal derfor også sende en ansøgning om skilsmisse, når I ønsker at blive skilt efter separation.

Hvis I ikke er enige

Hvis I ikke er enige om at gå fra hinanden, skal I først søge om separation. I kan dog blive skilt uden først at have været separeret - også selvom I ikke er enige - hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Den anden har været utro
  2. Du og din ægtefælle har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
  3. Den anden har begået vold mod dig eller jeres børn
  4. Den ene af jer er allerede gift med en anden (bigami)
  5. Den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Efter 6 måneders separation, har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I alligevel ikke vente 6 måneder.

I bliver ikke automatisk skilt efter en separation. I skal derfor også sende en ansøgning om skilsmisse, når I ønsker at blive skilt efter separation.

Vilkårsforhandling

Hvis I er enige om at blive separeret eller skilt, og I også er enige om vilkårene, kan Statsforvaltningen uden videre lave en bevilling til jer. En bevilling er det juridiske dokument, der viser, at I nu er separeret eller skilt.

Hvis I ikke er enige om at blive separeret eller skilt, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i det, der hedder en vilkårsforhandling. Det er et møde i Statsforvaltningen, hvor I får vejledning, og hvor reglerne gennemgås. 

Selvom I er enige om det hele, kan I vælge at komme til en vilkårsforhandling, hvis I ønsker at få den vejledning, der gives under et sådant møde.

I de fleste situationer oplever vi, at ægtefællerne når frem til en aftale efter en vilkårsforhandling. Men hvis det ikke lykkes, sender Statsforvaltningen sagen i byretten. Her vil dommeren bestemme vilkårene for separationen eller skilsmissen. På den måde bliver I stadig separeret eller skilt, men det tager længere tid.

Gebyrer

Der skal betales et lovpligtigt gebyr, når man søger om separation eller skilsmisse. Gebyrenes størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Vi må i Statsforvaltningen ikke begynde at behandle din sag, før gebyret er modtaget på vores konto. 

  • Ansøgning om separation koster 370 kr. pr. 1. januar 2019
  • Ansøgning om skilsmisse koster 370 kr. pr. 1. januar 2019. Det gælder, uanset om I er blevet separeret først. 
  • En vilkårsforhandling koster 1.630 kr. pr. 1. januar 2019 

Læs mere om betaling af gebyr

Ansøgning om separation eller skilsmisse

Når du skal separeres eller skilles, skal du vælge den blanket, der passer til din situation.

Som udgangspunkt skal du bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Statsforvaltningens hjemmeside og www.borger.dk.

Gå til ansøgningsblanketten om separation

Gå til ansøgningsblanketten om direkte skilsmisse

Gå til ansøgningsblanketten om skilsmisse efter forudgående separation

Er du registreret partner og vil separeres eller skilles?

Hvis du er i registreret partnerskab, er det de samme regler der gælder, som hvis du var gift. Du skal også bruge de samme blanketter.


Skilsmisse_kransekage_brudepar


Spacer
Udskrift fra https://www.statsforvaltningen.dk:443/site.aspx?p=4557