EU-opholdsdokumenter

Statsforvaltningen behandler ansøgninger om opholdsdokumenter til EU-borgere og deres familier efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Opholdsdokumentet er bl.a. en forudsætning for, at du som tilflyttet EU-borger eller familiemedlem til en EU-borger efterfølgende hos kommunen kan opnå CPR-nr., sygesikringsbevis m.v.

Opholdsdokumenter er en fælles betegnelse for de beviser for ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen Statsforvaltningen udsteder til henholdsvis EU-borgere samt til familiemedlemmer der er statsborgere i et land udenfor EU/EØS (tredjelandsstatsborgere).

Til EU-borgere udstedes et opholdsregistreringsbevis, mens der til familiemedlemmer, der er fra tredjelande, udstedes et opholdskort.

Via nedenstående links kan du læse mere om EU-ophold, herunder hvordan du kan opnå et EU-opholdsdokument:

EU-ophold (dansk)

EU residence (engelsk)

EU-Aufenthalt (tysk)

Pobyt obywateli UE w Danii (polsk)

Reşedinţa UE (rumænsk)

Hvis du efterfølgende har spørgsmål til EU-ophold, opholdsdokumenter eller familiesammenføringer efter EU-reglerne, som du ikke finder besvaret på disse sider, kan du ringe til Statsforvaltningen på telefon: 72 56 70 36.


EU-Ophold_Europakort


Spacer
Udskrift fra https://www.statsforvaltningen.dk:443/site.aspx?p=4557