Indfødsret

Indfødsret er i dag det samme som statsborgerskab, og det giver mulighed for at få dansk pas.

Hvis du ønsker dansk indfødsret / statsborgerskab, skal du enten søge via Statsforvaltningen eller Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dansk indfødsret/statsborgerskab kan fås via Statsforvaltningen, hvis du opfylder en række betingelser samtidig med, at du:

  • er nordisk statsborger
  • eller tidligere har haft dansk statsborgerskab

Hvis du ønsker dansk indfødsret / statsborgerskab, og du er i en anden situation end én af de to ovenfor, gælder der andre regler. I så fald skal du søge dansk indfødsret via naturalisation hos Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet  http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/ansogningsskemaer-1

I Danmark stilles der ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis du bliver dansk statsborger, bevarer du dit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det kræver dog, at det land, du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.

Læs om, hvem der kan få dansk indfødsret ved erklæring via Statsforvaltningen

Læs om, hvordan du søger om dansk indfødsret ved erklæring via Statsforvaltningen


EU-Ophold_Europakort


Spacer
Udskrift fra https://www.statsforvaltningen.dk:443/site.aspx?p=4557