Ægteskab for internationale par

In English: Marriage for couples from abroad
Auf deutsch: Eheschließungen für ausländische Paare in Dänemark
  

Inden man kan blive gift i Danmark, skal man have en prøvelsesattest.
  

Hvor skal vi søge?

I skal søge hos Statsforvaltningen, hvis enten du eller din partner:

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger,
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller
  • ikke har tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Ellers skal I søge hos kommunen.
Det gælder, hvis du og din partner begge er danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller har tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

I kan finde kontaktoplysninger på de enkelte kommuner her
  

Betingelser for internationale par i forbindelse med at blive viet i Danmark eller i udlandet

Hvis I har brug for en ægteskabsattest for at kunne blive viet i udlandet, skal I også opfylde betingelserne i ægteskabsloven, for at vi kan udstede attesten til jer. 

For at blive viet i Danmark skal I opfylde betingelserne i Ægteskabsloven.
Gå til Ægteskabsloven
  

Ansøgningen

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ansøgning - ægteskabserklæring - til Statsforvaltningen og betale et gebyr. 

Hvis betingelserne er opfyldt udstedes en prøvelsesattest eller ægteskabsattest afhængig af om vielsen ønskes foretaget i Danmark eller i udlandet.

En prøvelsesattest/ægteskabsattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Hvis I ikke er viet inden for dette tidsrum, bortfalder attesten, og I skal ansøge på ny. Ved ny ansøgning skal alle dokumenterne indsendes, og gebyret på 1.650 kroner betalers igen.   
  

Digital selvbetjening

Hvis I begge har NemID, skal I bruge Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema, hvor I logger på og underskriver med jeres NemID. 

Hvis I udfylder sammen, og det kun er den ene af jer, der har NemID, kan I vælge at logge på med NemID eller vælge at bruge SMS login.

Hvis I ikke udfylder ansøgningen sammen, og den anden part ikke har NemID, skal du stadig stadig udfylde den digitale ansøgning og logge på med dit NemID. Den anden part vil i de tilfælde få sendt en mail til SMS login.

Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne.

Hvis I ikke har NemID, kan I også med fordel anvende Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema, hvor I logger på via SMS login.

I kan også vælge at lade en partsrepræsentant indgive ansøgningen på vegne af jer. Hvis I gør det, skal I give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen. Det er dog stadig nødvendigt, at I underskriver selve ansøgningen med ægteskabserklæringen på tro og love.

Partsrepræsentanten kan også med fordel anvende Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema og logge på med SMS login.

Gå til ansøgning med NemID

Gå til ansøgning med SMS login 

Gå til fuldmagt

Hvis I ikke kan bruge det digitale ansøgningsskema, kan I printe ægteskabserklæringen, som I fra 1. januar 2019 finder her på Statsforvaltningens hjemmeside, og sende den til os sammen med al relevant dokumentation. Vi skal bemærke, at det giver en mere smidig sagsbehandling, hvis ansøgningen indgives digitalt.

Gå til ægteskabserklæring til print 
  

Gebyrer

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i forbindelse med ansøgning til Statsforvaltningen om at blive viet i Danmark eller i udlandet. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren.

Vi må i Statsforvaltningen ikke begynde at behandle jeres ansøgning, før gebyret er modtaget på vores konto. 

Gebyret for vores behandling af ansøgningen er per 1. januar 2019 1.650 kroner.

Læs mere om betaling af gebyr Spacer
Udskrift fra https://www.statsforvaltningen.dk:443/site.aspx?p=4557